Smlouva: Dohoda o vypořádaní závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Město Albrechtice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3902
Evidenční číslo: 0116-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 14.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 231 318,08
Cena v Kč vč. DPH: 279 894,88

Název (předmět)

Dohoda o vypořádaní závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Město Albrechtice"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál – vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva v celé délce HOZ, včetně shrabání pokosených porostů a uložení na břehové hrany HOZ; dále odstranění náletových dřevin (křovin) v úseku km 0,250-0,370 z průtočného profilu a pravého břehu HOZ a jejich ekologická likvidace a odstranění sedimentů z koryta HOZ v úseku km 0,000-0,370, uložení sedimentů na předem určenou skládku a rekultivace manipulačního pruhu. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,500 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy