Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Merklovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3898
Datum uzavření smlouvy: 12.01.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 985 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 192 939,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Merklovice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Merklovice

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merklovice a případně nezbytných částí sousedních kat. území (okres Rychnov nad Kněžnou) v rozsahu 360 ha pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných geodetických prací ve třídě kvality bodů 3 určené pro obnovu katastrálního operátu - mapa DKM.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy