Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení oprav na stavbách HOZ "HOZ Červená Hora, HOZ Vilantice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3883
Evidenční číslo: 0127-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 07.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 154 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 186 340,00

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení oprav na stavbách HOZ "HOZ Červená Hora, HOZ Vilantice"

Schválil / podepsal

Ústředí - VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací:
HOZ Červená Hora v kat. území Červená Hora, okr. Náchod – oprava výustního objektu, dvou kontrolních šachet DN 1000 mm a oprava vtoku do HOZ. U výustního objektu bude očištěno betonové potrubí, obetonováno a zasypáno, pod vyústěním bude provedena kamenná rovnanina do betonu. U kontrolních šachet bude provedeno napojení novým potrubím a šachty kompletně zrekonstruovány. Vtokový objekt bude očištěn a osazena nová ocelová mříž.
HOZ Vilantice v kat. území Vilantice, okr. Trutnov – zatěsnění dna HOZ příčným žebrem v délce 15 m, a to jílovitým materiálem a geotextílií, dno HOZ bude zpevněno kamenným záhozem s prolitím CM.
Udržovací práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 0,030 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy