Smlouva: Zajištění technického dozoru stavebníka pro akci "Realizace PSZ v k.ú. Svitavy - předměstí" (opakovaná)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 382
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 348 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 421 080,00

Název (předmět)

Zajištění technického dozoru stavebníka pro akci "Realizace PSZ v k.ú. Svitavy - předměstí" (opakovaná)

Stručný popis

Předmětem zakázky je zajištění subjektu, který bude pro potřeby Pobočky Svitavy zajišťovat technický dozor stavebníka pro stavbu vodohospodářských opatření v k.ú. Svitavy - předměstí (výstavba suchého poldru a úprava toku nad hrází) a polní cesty PC 7 včetně interakčního prvku IP 7 a protierozní meze PEO 1 připravených k realizaci v letech 2016 - 2017.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy