Smlouva: Stavba polní cesty C4 v k.ú. Újezd u Brna

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3727
Datum uzavření smlouvy: 02.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 946 896,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 694 359,71

Název (předmět)

Stavba polní cesty C4 v k.ú. Újezd u Brna

Stručný popis

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 Polní cesta C4
Hlavní polní cesta s asfaltovým povrchem, v délce 616,85 m, kategorie P4,5/30, se třemi výhybnami. Vozovka šířky 3,50 m, s oboustrannou krajnicí šířky 0,50 m. Součástí stavby je napojení na silnici III/4176 a propustek DN 600. Místo stavby se nachází v bezprostřední blízkosti vojenského prostoru a v území Slavkovského bojiště, kde lze předpokládat archeologické nálezy.
Konstrukce komunikace bude tvořena následujícími vrstvami:
Asfaltový beton ACO11S + postřik spojovací, obalové kamenivo + infiltrační postřik, kamenivo zpevněné cementem, štěrkodrť, geotextilie.
Dále je pro zlepšení únosnosti podloží navrženo 300 mm vápenné stabilizace.

SO 02 Přeložka kabelu CETIN
Součástí realizace je přeložka metalického kabelu v délce 420m. Samotnou přeložku kabelů CETIN provede firma, která má uzavřenu rámcovou smlouvu s firmou CETIN. Dodavatel stavebních prací provede výkopové práce, kabelové lože a úpravy povrchů. Položky zahrnující tyto práce jsou součástí soupisu prací polní cesty.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy