Smlouva: Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3687
Datum uzavření smlouvy: 25.09.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 20 903 170,00
Cena v Kč vč. DPH: 25 292 836,00

Název (předmět)

Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín

Stručný popis

Řešené území se nachází východně od k.ú. Pořín v místě určeném v rámci KoPÚ. Jedná se o výstavbu a rekonstrukci polních komunikací a protipovodňových opatření v rámci realizace komplexní pozemkové úpravy, která řeší dopravní zpřístupnění jednotlivých zemědělských pozemků a usměrnění odtokových poměrů při přívalových srážkách. Celý návrh vychází ze zpracovaného plánu společných zařízení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy