Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě VD VN Lipová - zprůchodnění spodní výpusti

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3648
Datum uzavření smlouvy: 25.09.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 109 720,00
Cena v Kč vč. DPH: 132 761,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě VD VN Lipová - zprůchodnění spodní výpusti

Stručný popis

Provedení udržovacích prací na vodní nádrži v k.ú. Lipová u Přerova, obec Lipová, okres Přerov – zprůchodnění spodní výpusti VN Lipová dle vypracované Projektové dokumentace na zprůchodnění spodní výpusti VN Lipová, jejímž zpracovatelem je společnost VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.; spočívající ve vyčerpání objemu nádrže pomocí čerpadel, vytvoření ochranné hrázky a přístupu k vtokovému objektu ze štěrkodrti, odstranění sedimentu z prostoru vtokového objektu a nátoku, odstranění starých dluží, vyčištění a vyčerpání objektu, odvrtání ucpávky, kamerovém průzkumu, osazení nových dluží. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla - vodní nádrže (VN), umístěné nad hlavním odvodňovacím zařízení (HOZ), k zajištění provozuschopnosti, obnovení zabezpečení funkčnosti a bezpečnosti této VN v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy