Smlouva: Část 1 - 996-2017-529101 - Smlouva o dílo KoPÚ v k. ú. Radvanov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3564
Evidenční číslo: 996-2017-529101
Datum uzavření smlouvy: 13.09.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 663 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 012 351,00
Zadávací řízení: Část 1 - KoPÚ v k. ú. Radvanov

Název (předmět)

Část 1 - 996-2017-529101 - Smlouva o dílo KoPÚ v k. ú. Radvanov

Schválil / podepsal

KV

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Radvanov, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy