Smlouva: Studie odtokových poměrů – Kyjovsko

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 349
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 485 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 586 850,00

Název (předmět)

Studie odtokových poměrů – Kyjovsko

Stručný popis

Účelem je vypracování studie odtokových poměrů, která bude hodnotit režim povrchových a podzemních vod v katastrálních územích Bohuslavice u Kyjova, Boršov u Kyjova, Němčice u Kyjova a Kyjov. V části povrchových vod studie vyhodnotí především odtokové a erozní poměry, navrhne systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnotí účinnost navržených opatření. V části podzemních vod se studie zaměří na hodnocení stávajícího stavu včetně převládajících směrů proudění a podmínek v zájmovém území, které režim proudění podzemních vod ovlivňují. Bude provedena analýza ovlivnění režimu proudění podzemních vod ve vztahu k navrženým protipovodňovým a protierozním opatřením a studium možností snížení hladiny podzemní vody v oblastech, kde dochází v posledním období k nárůstu její úrovně.

Studie bude podkladem pro zpracování plánů společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v řešených k.ú. Řešení této studie nebude ovlivňováno průběhem administrativních hranic katastrálního území.

Předmět plnění je dále blíže specifikován v návrhu smlouvy a jejích přílohách (příloha č. 5 Výzvy).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy