Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeřičky; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužany n/T, včetně ucelené části k.ú. Habřina

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3452
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 197 860,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 449 411,00

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeřičky; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužany n/T, včetně ucelené části k.ú. Habřina

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jeřičky (v rozsahu 155 ha), a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lužany n/T, včetně ucelené části k.ú. Habřina (v rozsahu 293 ha), včetně návrhu změn katastrálních hranic a včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy