Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov a v k.ú. Deblín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3391
Datum uzavření smlouvy: 31.08.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 558 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 725 543,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov a v k.ú. Deblín

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov a v k.ú. Deblín

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Braníškov a v katastrálním území Deblín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy