Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Vysoké Popovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3366
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 62 566,00
Cena v Kč vč. DPH: 75 705,00
Zadávací řízení: Vysoké Popovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Vysoké Popovice

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Vysoké Popovice, obec Vysoké Popovice, okres Brno-venkov – vysečení divokého travin, vodního rostlinstva a divokého porostu včetně výhrabu vysečeného materiálu z průtočného profilu HOZ s ponecháním na břehových hranách. U HOZ Vysoké Popovice O1 bude provedeno odstranění nánosu splavenin ve dně koryta, úprava průtočného profilu HOZ s napojením do stávajících břehových hran. Odtěžený sediment bude uložen na ZPF a následně zaorán. Po ukončení čištění HOZ bude zrekultivován manipulační pruh podél HOZ Práce budou provedeny na třech objektech staveb vodních děl - hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 0,57 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy