Smlouva: Technický dozor investora pro stavbu: „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 326
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 159 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 193 358,00

Název (předmět)

Technický dozor investora pro stavbu: „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa"

Stručný popis

Předmětem plnění je řádné zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 stavebního zákona a dalších investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa“ tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce uvedenými v návrhu Příkazní smlouvy a veškerými příslušnými právními předpisy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy