Smlouva: Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 319
Datum uzavření smlouvy: 04.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 513 572,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 091 422,00

Název (předmět)

Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace části plánu společných zařízení „Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná“. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 - Polní cesta C 79
Polní cesta C 79 je jednopruhová v délce 639 m, v úseku 0,000-0,505 kategorie P 4,0/30, v úseku 0,505-0,6393 kategorie P5/30, v km 0,00-0,40 bude rozšířena na 6 m. Pláň polní cesty bude odvodněna drenážním potrubím PE-HD DN 100. V km 0,00130 je uložen příčný žlab a v km 0,639 je umístěna zasakovací jímka o objemu 3m3. Polní cesta je navržena jako zpevněná s asfaltobetonovým povrchem. V km 0,532 - 0,639 bude provedena výsadba keřů a stromů.
SO 02 Polní cesta C 78
Polní cesta C 78 je rovněž jednopruhová v délce 480,6 m se stejným odvodněním pláně. Polní cesta je navržena jako zpevněná s asfaltobetonovým povrchem.
SO - 03 Příkop P4
Celková délka příkopu je 970,1 m. Příkop bude mít lichoběžníkový profil, šířka ve dne bude 0,6 m, hloubka min. 0,6 m a sklon svahů 1:1. V km 0,000-0,350 budou dno i svahy ohumusovány v tl. 10 cm a osety travní směsí, v km 0,350-9,607 bude dno opevněno vegetačními tvárnicemi, svahy do výšky 60 cm budou opevněny jutovými zatravňovacími rohožemi, ohumusovány a osety travní směsí. V km 0,607-0,682 zůstane stávající betonová kaskáda, dva propustky budou pročištěny a budou odstraněny dřeviny a nánosy. V km 0,682-0,970 budou dno i svahy opevněny lomovým kamenem tl. 20 cm do betonu tl. 10 cm. Svahy nad opevněním budou ohumusovány v tl. 10 cm a osety travní směsí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy