Smlouva: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kašov a v navazující části k.ú. Kuks

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3174
Datum uzavření smlouvy: 29.02.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 969 950,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 173 640,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kašov a v navazující části k.ú. Kuks

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kašov a v navazující části k.ú. Kuks

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kašov a v navazující části sousedícího k.ú. Kuks (celková rozloha 167 ha) včetně nezbytných projekčních a geodetických prací ve třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy