Smlouva: HOZ Svijany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3051
Datum uzavření smlouvy: 19.07.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 59 383,00
Cena v Kč vč. DPH: 71 853,00

Název (předmět)

HOZ Svijany

Stručný popis

Posečení části HOZ v délce 0,250 km. Posečená hmota bude vyhrabána, uložena podél břehové hrany a následně zlikvidována, bude provedeno odstranění křovin a vytěžena splavená zemina, z HOZ, včetně souvisejících objektů. Odstranění zeminy a její přemístění na místo rozhrnu bude prováděno ručně nebo vhodnou mechanizací tak, aby nedošlo k mechanickému poškození stromů podél HOZ. Odtěžená zemina bude odvezena na půdní blok č. 0502/4 v k. ú. Loukov u Mnichova Hradiště a rozprostřena ve vrstvě do 0,7 cm.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy