Smlouva: Polní cesty C3-H v k.ú. Lipník a VPC2 v k.ú. Struhy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3042
Datum uzavření smlouvy: 19.07.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 598 626,87
Cena v Kč vč. DPH: 14 034 338,51

Název (předmět)

Polní cesty C3-H v k.ú. Lipník a VPC2 v k.ú. Struhy

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce hlavní polní cesty C3-H v k.ú. Lipník a rekonstrukce polní cesty VPC2 v k.ú. Struhy. Polní cesty C3-H Lipník a VPC2 Struhy na sebe navazují.
Polní cesta C3-H v k.ú. Lipník: kategorie P 4,0/30, jednopruhová, obousměrná, šířka jízdního pruhu je 3,5 m, nezpevněná krajnice 2x0,25 m. Délka polní cesty je 1129,3 m, sjezdy na přilehlé nemovitosti, povrch cesty - asfaltový beton, povrchové odvodnění zajištěno pomocí 2,5% příčného sklonu do zasakovacího příkopu, podpovrchové odvodnění požadovaným sklonem silniční pláně. Podél cesty bude vysázena jednořadá alejová výsadba středněkorunných stromů, keřů, zbývající plocha bude zatravněna.
Polní cesta VPC2 v k.ú. Struhy: v délce 220 m kategorie P 4,0/30, jednopruhová, obousměrná, šířka jízdního pruhu je 3,5 m, nezpevněná krajnice 2x0,25 m a volná šířka cesty je 4 m; v délce 430 m je v kategorii P 6,0/40, dvoupruhová, obousměrná, šířka jízdního pruhu je 5,0 m a volná šířka cesty je 6,0 m. Celková délka polní cesty je 655,51 m, povrch cesty - asfaltový beton, sjezdy na přilehlé nemovitosti, povrchové odvodnění zajištěno pomocí 2,5 % příčného sklonu do zasakovacího příkopu, podpovrchové odvodnění požadovaným sklonem silniční pláně. V úseku cesty bude vysázena jednořadá alejová výsadba středněkorunných stromů, keřů, zbývající plocha bude zatravněna.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy