Smlouva: Smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3041
Datum uzavření smlouvy: 18.07.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 329 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 398 695,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací

Stručný popis

Vypracování projektových dokumentací (1 dokumentace pro každou jednotlivou stavbu) pro stavební povolení a pro rekonstrukci účelových komunikací C29, C33 a C v k.ú. Lomnice nad Popelkou. Tyto cesty jsou navrženy jako stávající polní cesty, sloužící k zpřístupnění pozemků a zlepšení prostupnosti krajiny. Součástí jejich návrhu jsou i doprovodné objekty, výhybny, odvodnění a podob. Cesta C29má délku 510 m a je navržena v kategorii P4,5/30 jednopruhová s asfaltovým krytem. Cesta c 33 má délku 405 m a je navržena v kategorii P4,5/30, jednopruhová s asfaltovým krytem. Cesta C35 má délku 240 m a je navržena v kategorii P4,5/30 jako jednopruhová s asfaltovým krytem. Další součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem staveb 3 účelových komunikací (polních cest) v k.ú. Lomnice nad Popelkou s ověřenou projektovou dokumentací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy