Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3027
Evidenční číslo: 487-2016-508101
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 448 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 962 564,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

Schválil / podepsal

Ing. Vrba_Větrovec

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy