Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části v k.ú. Želkovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2960
Datum uzavření smlouvy: 06.06.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 110 790,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 332 948,00

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části v k.ú. Želkovice

Stručný popis

Jedná se o zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice (v rozsahu 505 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy