Smlouva: PD „Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3, k. ú. Nedachlebice“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2954
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 243 921,00
Cena v Kč vč. DPH: 295 144,00

Název (předmět)

PD „Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3, k. ú. Nedachlebice“

Stručný popis

Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhl. č. 146/2008 Sb. pro stavbu Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3, k. ú. Nedachlebice a Výkon autorského dozoru projektanta pro uvedenou stavbu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy