Smlouva: Rybník Podlesní - Lejčkov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2896
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 445 213,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 958 708,00

Název (předmět)

Rybník Podlesní - Lejčkov

Stručný popis

Předmětem plnění VZ je výstavba rybníku Podlesní, který je navržen v místě bývalého rybníka. Rybník byl v uplynulých 40-ti letech v neudržovaném stavu a v roce 1974 – 1976 zahrnut do plošné meliorace na okolních pozemcích. Vzhledem k tomu, že převažující dotace přítoku pochází z pramenných vývěrů podsvahového původu, které jsou situovány na obvodu bývalé zdrže, nebyl meliorační zásah plně funkční a charakter neplodné podmáčené plochy si lokalita udržela dodnes. Plocha není prakticky obhospodařována a je porostlá vodomilnými společenstvy, ojediněle s křovinami.
Stavba je řešena jako jeden objekt. V rámci stavby jsou navrženy tyto práce:
• Terénní úpravy ve zdrži
• Oprava hráze
• Výstavba bezpečnostního přelivu a stoky od přelivu
• Výstavba požeráku s lávkou
• Odstranění části stávajícího krytého kanálu
• Výstavba záchytného drenu
• Výstavba otevřeného kanálu
• Oprava krytého kanálu

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy