Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ječmeniště

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2864
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 297 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 779 370,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ječmeniště

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ječmeniště

Stručný popis

Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ječmeniště včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy