Smlouva: Polní cesta C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2843
Evidenční číslo: 791-2017-508101
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 642 235,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 407 104,00

Název (předmět)

Polní cesta C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu

Schválil / podepsal

Ing. Pojer_Větrovec

Stručný popis

Předmětem zakázky je rekonstrukce polní cesty C 11a na pozemku KN 4080 v k. ú. Stebno u Petrohradu v délce 0,830 km. Cesta je navržena v kategorii P 4,0/30, s šířkou vozovky 3,5 m a krajnicemi 0,25 m, kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění vozovky je řešeno v počátečním úseku cca 60 m volně do okolního terénu, zbytek úseku je odvodněn do stávajícího pravostranného příkopu, který bude pročištěn. Příkop je sveden do propustku pod cestou, který bude zbourán a bude vystavěn nový propustek DN 800 se šikmými čely z lomového kamene. Nový propustek DN 400 bude proveden pro sjezd na přilehlý pozemek. V trase je celkem 6 sjezdů na okolní pozemky a výhybna.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy