Smlouva: Zabezpečení odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2833
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2017
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 650 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 416 500,00
Zadávací řízení: Zabezpečení odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Název (předmět)

Zabezpečení odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Stručný popis

Zajištění dočasného přidělení zaměstnanců na základě uzavřených dohod o dočasném přidělení zaměstnance. Současně zajištění veškeré personální a administrativní agendy související s přidělením zaměstnance a agendy související s vyplácením platových nároků včetně plnění povinných zákonných odvodů.

Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem na dobu 4 let od jejího podpisu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy