Smlouva: JPÚ - rekonstrukce přídělů v k.ú. Dobřany, okres Plzeň - jih

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2646
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 298 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 361 669,00

Název (předmět)

JPÚ - rekonstrukce přídělů v k.ú. Dobřany, okres Plzeň - jih

Stručný popis

Účelem je zpracování „Jednoduché pozemkové úpravy – rekonstrukce přídělů v katastrálním území Dobřany, okres Plzeň - jih“ (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané geometrického plánu (dále jen „dílo“). Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsaného geometrického plánu“, bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí o upřesnění či rekonstrukci přídělů dle §13 zákona 139/2002 Sb. v platném znění.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy