Smlouva: Část 1: Komplexní pozemková úprava Přerov nad Labem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2535
Datum uzavření smlouvy: 15.06.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 183 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 642 519,00
Zadávací řízení: Část 1: Komplexní pozemková úprava Přerov nad Labem

Název (předmět)

Část 1: Komplexní pozemková úprava Přerov nad Labem

Stručný popis

V rámci obvodu jsou řešeny dle ust.§ 2 zákona č. 139/2002 Sb. i lesní a trvalé porosty, areál staveb u zdymadla ve vlastnictví ČR- Povodí Labe, a areál závlahové čerpací stanice Přerov n.L. ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad. Celková výměra pozemků řešených v k.ú. je 995 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy