Smlouva: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hokov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2502
Datum uzavření smlouvy: 23.02.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 914 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 106 848,00
Zadávací řízení: Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hokov

Název (předmět)

Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hokov

Stručný popis

Katastrální území Hokov se nachází ve Středočeském kraji v okrese Rakovník a je částí obce Hořovičky, nedaleko přírodního parku Džbán. Obec patří mezi zemědělsky intenzivně obhospodařované krajiny.
Katastrálního území Hokov se týká stavební úsek 4 „ Stavba R6 Hořesedly – a přeložka 1. etapa“ a stavební úsek 5 „ Stavba R6 Hořovičky – obchvat“. Trasa rychlostní komunikace je vedena v severní části katastrálního území.
Při zpracování pozemkové úpravy se bude vycházet ze: „Studie posouzení vlivu stavby R6 Nové Strašecí – křižovatka I/27 na novou organizaci ZPF, včetně výstavby SZ v rámci KPÚ“, vypracovanou firmou AGROPLAN, spol. s.r.o. v 2/2013. Studie je v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Pro obec Hořovičky je zpracován územní plán obce, který je závazným podkladem zpracování KoPÚ.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěnou část – intravilán obce. Pozemky neřešenými ve smyslu §2 zákona č. 139/2002 Sb. budou dvě lokality roztroušených zastavěných pozemků.
Celková výměra pozemků řešených i neřešených v k.ú. je 335 ha.
Počet listů vlastnictví při zahájení pozemkové úpravy: 61
Počet parcel řešených při zahájení pozemkové úpravy: 878
Počet parcel neřešených při zahájení pozemkové úpravy: 13

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy