Smlouva: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořesedly, okr.Rakovník

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2471
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 133 040,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 370 978,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořesedly, okr.Rakovník

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hořesedly, okr.Rakovník

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořesedly včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí-mapa DKM.Předpokládaný rozsah pozemkové úpravy činí cca 541 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy