Smlouva: Polní cesty C4b, C5 v k. ú. Lysice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 242
Datum uzavření smlouvy: 04.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 954 032,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 784 379,00

Název (předmět)

Polní cesty C4b, C5 v k. ú. Lysice

Stručný popis

Předmětem zakázky je realizace prvků plánu společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách. Jedná se o polní cestu C4b - šířka jízdního pruhu bude 3,0 m s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,5 m. Celková délka polní cesty je 91,39 m s jednostranným příčným sklonem 2,5%. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11, dále o polní cestu C5 - je navržena v šířce 3,0 m z asfaltového betonu ACO 11 + nezpevněná krajnice 2 x 0,5 m. Celková délka polní cesty je 927 m, s jednostranným příčným sklonem 2,5%. Součástí stavby je oprava stávajícího propustku v km 0,589 přes Lysický potok. Koryto toku na vtoku a výtoku bude vydlážděno lomovým kamenem a na římsách bude upevněno ocelkové zábradlí výšky 1,1 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy