Smlouva: Komplexní pozemková úprava Louka u Jemnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2376
Datum uzavření smlouvy: 29.05.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 803 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 392 538,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava Louka u Jemnice

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava Louka u Jemnice

Stručný popis

Pozemkovou úpravou se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádají pozemky, scelí se nebo děli a zabezpečí se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranice tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy v k. ú. Louka u Jemnice. Současně se jimi zajistí podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměru v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy