Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krasov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2327
Datum uzavření smlouvy: 20.01.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 450 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 384 500,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krasov

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krasov

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Krasov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vyhotovení veškeré dokumentace včetně mapy DKM pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy