Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Polní cesta C15 v k.ú. Velký Vřešťov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22708
Evidenční číslo: 558-2024-514101
Datum uzavření smlouvy: 09.07.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 840 840,00
Cena v Kč vč. DPH: 11 907 416,40
Zadávací řízení: Polní cesta C15 v k.ú. Velký Vřešťov

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Polní cesta C15 v k.ú. Velký Vřešťov

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Realizace polní cesty dle schváleného plánu společných zařízení. Polní cesta je navržena jednopruhová v kategorii P4,0/30. Celková délka komunikace je 1141 m, šířka vozovky 3,5 m, krajnice 2 x 0,25 m, povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu. Začátek úseku je v napojení sjezdem ze silnici II/325, dále pokračuje východním směrem v trase stávající polní cesty k hranici katastrálního území, kde se napojuje na asfaltovou polní cestu C5 v k.ú. Vilantice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy