Smlouva: Smlouva o dílo 611-2024-504203 (PD pro výsadbu zeleně - realizace opatření k ochraně ŽP s následnou péčí v k.ú. Fleky)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22705
Evidenční číslo: 611-2024-504203 / DRO
Datum uzavření smlouvy: 09.07.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 70 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 84 700,00
Zadávací řízení: PD pro výsadbu zeleně - realizace opatření k ochraně ŽP s následnou péčí v k.ú. Fleky, včetně výkonu AD

Název (předmět)

Smlouva o dílo 611-2024-504203 (PD pro výsadbu zeleně - realizace opatření k ochraně ŽP s následnou péčí v k.ú. Fleky)

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Vypracování prováděcí projektové dokumentace pro realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostření (navržené interakční prvky IP5 a IP6), které jsou součástí plánu společných zařízení v katastrálním území Fleky, včetně výškopisného a polohopisného zaměření.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy