Smlouva: Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - TDS-Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice 2

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22697
Evidenční číslo: SPU 245430/2024
Datum uzavření smlouvy: 02.07.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 33 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 39 930,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - TDS-Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice 2

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Obstarání technického dozoru stavebníka při provedení opravy havarijního stavu propustku nad Štědrým potokem v k.ú. Lupenice, obec Lupenice, okres Rychnov nad Kněžnou, na účelové komunikaci na pozemku dle KN p. č. 3063 v k.ú. Lupenice dle projektové dokumentace „Rekonstrukce propustku v k.ú. Lupenice“ vyhotovené společností S - pro servis s.r.o., v souladu se stavebním povolením Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí č.j. MURK-OVŽP/10663/23-3495/23/Hol ze dne 3. 7. 2023, které nabylo právní moci dne 27.03.2023.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy