Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22680
Evidenční číslo: 625-2024-521101
Datum uzavření smlouvy: 03.07.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 566 409,68
Cena v Kč vč. DPH: 3 105 355,71
Zadávací řízení: PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Realizace prvků plánu společných zařízení vycházejících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vícov.
Soubor opatření k realizaci je tvořen protierozní mezí PM3, zatravněnými údolnicemi ZÚ1, ZÚ2, ZÚ3, svodnými příkopy SPř2, SPř4, výsadbou zeleně, vč. zajištění následné 3leté péče o zeleň po ukončení výsadby. Následná péče bude probíhat v letech 2025 – 2027.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy