Smlouva: Polní cesty VPC 6 a VPC 7 v k.ú. Chraštice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2251
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 296 011,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 198 173,00

Název (předmět)

Polní cesty VPC 6 a VPC 7 v k.ú. Chraštice

Stručný popis

Polní cesta VPC 6 - novostavba polní cesty v délce 0,84676 km, zařazena do kategorie vedlejších polních cest s parametry P 4,0/20 tzn. šířka koruny 4,0 m. Na základě doporučení v rámci PSZ a je cesta navržena s povrchem z penetračního makadamu. Návrhová rychlost 20 km/h.
Polní cesta VPC 7 - Polní cesta je navržena v trase původní cesty. Vychází ze silnice č. III/00415 a vede mezi bloky orné půdy, v délce cca 520m a dále podél lesního pozemku č.p.p. 1298 a končí napojením na polní cestu VPC 6, navržena v kategorii polních cest P 4/20 jako jednopruhová, obousměrná s výhybnou. Šířka koruny 4m, šířka vozovky 3,0m, krajnice 2x 0,5m. Kryt vozovky z penetračního makadamu s dvouvrstvovým živičným nátěrem, krajnice z drceného kameniva. V km 0,0 – 0,020 je kryt navržen z asfaltového betonu ACO 11. Návrhová rychlost 20 km/h.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy