Smlouva: Část 3: Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2240
Datum uzavření smlouvy: 03.05.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 140 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 169 400,00
Zadávací řízení: Část 3: Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice

Název (předmět)

Část 3: Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice

Stručný popis

Polní cesta je navržena v kategorii P4,5/30. Vozovka šířky 3,5 m je z asfaltobetonu. Celková délka komunikace je 0,94 km. Součástí stavby jsou výhybny, příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, napojení na stávající cesty, napojení na komunikaci II. třídy, liniová zeleň.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy