Smlouva: Část 2. Polní cesta C14 v k.ú. Verdek

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2239
Datum uzavření smlouvy: 02.05.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 160 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 193 600,00
Zadávací řízení: Část 2. Polní cesta C14 v k.ú. Verdek

Název (předmět)

Část 2. Polní cesta C14 v k.ú. Verdek

Stručný popis

Polní cesta je navržena v kategorii P4,5/30. Povrch vozovky v šířce 3,5 m je z asfaltobetonu. Celková délka komunikace je 1,595 km. Součástí stavby jsou výhybny, příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, napojení na stávající komunikace, dopravní značení. Předmětem projektu je napojení na silnici II. třídy a propustek pod touto komunikací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy