Smlouva: Část 1: Polní cesta HC3 v k.ú. Vlčice u Trutnova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2230
Datum uzavření smlouvy: 02.05.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 132 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 159 720,00
Zadávací řízení: Část 1: Polní cesta HC3 v k.ú. Vlčice u Trutnova

Název (předmět)

Část 1: Polní cesta HC3 v k.ú. Vlčice u Trutnova

Stručný popis

Polní cesta v kategorii P4,5/30. Povrch vozovky v šířce 3,5 m je z asfaltobetonu. Celková délka komunikace je 1,44 km. Součástí stavby jsou výhybny , propustky, příkopy hospodářské sjezdy, dopravní značení, napojení na silnici III. třídy. Součástí projektu bude i záchytný příkop a návrh výsadeb liniové zeleně.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy