Smlouva: Společná zařízení v k.ú. Křenovy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2225
Datum uzavření smlouvy: 03.05.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 275 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 332 750,00

Název (předmět)

Společná zařízení v k.ú. Křenovy

Stručný popis

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení projektové dokumentace včetně zajištění činnosti autorského dozoru na polní cestu HPC 6, IP 7 - protierozní mez, P1 – odvodňovací příkop, IP10 – interakční prvek, Z3 – zatravnění a P5 – odvodňovací příkop v k.ú. Křenovy na základě schváleného plánu společných zařízení (PSZ).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy