Smlouva: Výstavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Břešťany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2219
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 425 038,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 774 296,00

Název (předmět)

Výstavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Břešťany

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění stavebních prací k obnově původní nezpevněné polní cesty na kategorii P5/30 na pozemku p.č. 351 v k.ú. Břešťany. Polní cesta bude jednopruhová s výhybnami a sjezdy na přilehlé pozemky. Vozovka je navržena s asfaltovým povrchem na štěrkový podklad v délce 1661,5 m. Podloží cesty bude zlepšeno vápněním. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 z fondů EU.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy