Smlouva: Uzavření příkazní smlouvy na právní služby na nespornou (mimosoudní) agendu KPÚ pro JMK

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2208
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 126 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 152 460,00

Název (předmět)

Uzavření příkazní smlouvy na právní služby na nespornou (mimosoudní) agendu KPÚ pro JMK

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy na právní služby na nespornou (mimosoudní) agendu KPÚ pro JMK.
Zadavatel požaduje provádět následující činnosti:
a) poskytování poradenské a konzultační činnosti právního charakteru pro potřeby příkazce.
b) vypracování vyjádření a právních rozborů jednotlivých věcí.
c) účast při jednáních právního charakteru vůči třetím osobám.
d) sepisování návrhů kontraktů, smluv a jiných dohod souvisejících s činností příkazce.
Maximální počet hodin odpracovaných za měsíc: 15 hod.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy