Smlouva: Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy Horní Újezd u Třebíče

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22003
Datum uzavření smlouvy: 09.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 545 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 870 357,50
Zadávací řízení: Jednoduché pozemkové úpravy Horní Újezd u Třebíče

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy Horní Újezd u Třebíče

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) v katastrálním území Horní Újezd u Třebíče, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh JPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
JPÚ Horní Újezd u Třebíče byla zahájena dne 29. 12. 2022. Do obvodu JPÚ bylo zahrnuto 105 ha k. ú. Horní Újezd u Třebíče, které zahrnují vhodnou lokalitu na projekci MVN a dostatečnou výměru cca 3 ha obecní a státní půdy na projekci MVN, přístupových cest a opatření k posílení ekologické stability území a podporu prvků ÚSES v dané lokalitě.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy