Smlouva: „Společná zařízení v katastrálním území Vadkov“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22
Evidenční číslo: 695-2016-505205
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 726 197,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 928 698,00

Název (předmět)

„Společná zařízení v katastrálním území Vadkov“

Stručný popis

Realizace části společných zařízení, a to polní cesty VPC 3.4 a polní cesty DPC 3.1 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vadkov, podle realizačního projektu zpracovaného firmou Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo Nábřeží 7, 370 21 České Budějovice, na který bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/45894/2014/03/KSD/Kom. Stavební povolení nabylo právní moci dne 28. března 2015.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy