Smlouva: Smlouva o dílo - Geodetické služby 01/2024 - KPÚ pro Olomoucký kraj, okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov a Přerov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21940
Evidenční číslo: 209-2024-521101
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 132 588,00
Cena v Kč vč. DPH: 160 431,48
Zadávací řízení: Geodetické služby 01/2024 - KPÚ pro Olomoucký kraj, okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov a Přerov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Geodetické služby 01/2024 - KPÚ pro Olomoucký kraj, okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov a Přerov

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vytyčení a stabilizace lomových bodů hranic pozemků po provedených pozemkových úpravách v okresech Jeseník (64 MJ), Olomouc (21 MJ), Prostějov (20 MJ) a Přerov (22 MJ) v předpokládaném rozsahu 127 MJ (MJ=100 bm).
Konkrétně se jedná o geodetické vytyčení a stabilizaci lomových bodů v terénu hranic pozemků po zapsaných komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy