Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbě HOZ "Údržba HOZ Slatina II."

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21889
Evidenční číslo: SPU 088972/2024
Datum uzavření smlouvy: 25.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 71 122,40
Cena v Kč vč. DPH: 86 058,10
Zadávací řízení: Výzva č. 112 k podání nabídek v kategorii C2-HK: Údržba HOZ Slatina II.

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích pracích na stavbě HOZ "Údržba HOZ Slatina II."

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Slatina u Hradce Králové, ORP Hradec Králové, povodí Labe. Provedení udržovacích prací – vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva. Veškerá pokosená hmota bude vyhrabána z profilu HOZ a zlikvidována dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále dojde k odstranění náletových křovin a stromů do průměru kmene 100 mm. Jedná se o jednotlivé kusy křovin nebo skupin křovin nepřesahující plochu 40 m2. Veškerá dřevní hmota z křovin a stromů bude nevyužitelná. Nakonec dojde k odstranění nánosu sedimentu a jeho rozprostření v tenké vrstvě do 100 mm podél levé strany HOZ na půdním bloku dle LPIS č. 6005-0. Tato plocha bude nakonec oseta travním semenem. Udržovací práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,340 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy