Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka a pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a část k.ú. Chotějovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2160
Evidenční číslo: 195-2017-508101/1, 196-2017-508101/1
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a část k.ú. Chotějovice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka a pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a část k.ú. Chotějovice

Schválil / podepsal

Ing. Pavel Pojer

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chotovenka a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Světec a v části k. ú. Chotějovice (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Zakázka není dělena na části ve smyslu § 101 zákona, ale s vybraným zhotovitelem budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (pro každé katastrální území). Pozemkové úpravy budou řešeny souběžně v samostatných obvodech. Na každou KoPÚ bude uzavřena samostatná smlouva o dílo a bude vedeno samostatné správní řízení.
Zde budou uveřejňovány dodatky ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 a ke smlouvě o dílo č. 196-2017-508101.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy