Smlouva: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Břežany II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2158
Datum uzavření smlouvy: 06.04.2010
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 889 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 866 800,00

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Břežany II

Schválil / podepsal

Ing. Jitka Kučerová, j.kucerova@spucr.cz

Stručný popis

Stručný popis předmětu: VZ byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn., před vznikem Státního pozemkového úřadu a byla původně uveřejněna na profilu e-AGRI zadavatele MZe-ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad. Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany II, části k.ú. Vyšehořovice a v části k. ú. Černíky včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu-mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy