Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Uničov - II. etapa"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21263
Evidenční číslo: SPU 465308/2023
Datum uzavření smlouvy: 06.12.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 119 845,00
Cena v Kč vč. DPH: 145 012,45
Zadávací řízení: Výzva č. 103 k podání nabídek v kategorii C2-BR: Údržba HOZ Uničov - II. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Uničov - II. etapa"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb - provedení udržovacích prací v k.ú. Uničov, obec Uničov, ORP Uničov, Olomoucký kraj - odstranění napadaných větví stromů a keřů z průtočného profilu HOZ, včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, úprava průtočného profilu odstraněním splavenin, s jejich využitím na sanaci svahů, opravy nátrží a navýšení břehových hran HOZ.
Práce budou provedeny na 2 objektech staveb vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,745 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy